وزارت بهداشت

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هرساله آزمون‌های بسیار زیادی تحت عناوین مختلف برگزار می‌شود. یکی از این آزمون‌ها که مربوط به علوم پزشکی است، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت است. بر اساس شرایط مورد نیاز می‌توان نسبت به ثبت نام در این آزمون، اقدام کرد. قبل …

Read More »

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کنکور کارشناسی ارشد 1403 مانند سال های گذشته دارای سهمیه های مختلفی است  اعلام می شود. داوطلبان زمانی که می خواهند رشته خود را انتخاب کنند در صورتی که از سهمیه استعداد درخشان، سهمیه آزاد، رزمندگان و ایثارگران و.. برخوردار باشند محدودیت کمتری …

Read More »

طرح اختیاری وزارت بهداشت

طرح اختیاری وزارت بهداشت

آشنایی با طرح اختیاری وزارت بهداشت همان طور که می دانید رشته های تحصیلی وزارت بهداشت در حالت کلی دارای دو دسته طرح یا دوره می باشند که یکی از آن ها اختیاری و دیگری اجباری می باشد. در طرح اجباری دانشجویان فارغ التحصیل می بایست بعد از اتمام دوران …

Read More »

تمدید طرح وزارت بهداشت

تمدید طرح وزارت بهداشت

تمدید طرح وزارت بهداشت وزارت بهداشت وظایف متعدد و مختلفی را برعهده دارد که آنها را به صورت هدفی متمرکز و اصلی دنبال می کند. قابل ذکر است وزارت بهداشت در ابتدای کار خود سه هدف اصلی و عمده از جمله آموزش و پژوهش پزشکی، بهداشت و درمان را دنبال …

Read More »