معرفی رشته های دانشگاهی زیرگروه تجربی

سهمیه ی بهیاری در کنکور سراسری

سهمیه ی بهیاری در کنکور سراسری کلیه ی داوطلبان کنکور سراسری رشته ی تجربی ملزم می باشند در مدت زمان های تایین شده برای نام نویسی این آزمون اقدام کنند و شرایط و ضوابط سهمیه ها را نیز مطالعه کنند. تاثیرات سهمیه ی بهیاری در کنکور سراسری یکی از سهمیه …

Read More »

اخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی

اخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی آگاهی از اطلاعاتی نظیر اخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی سبب می شود تا مقاضیان برای دست یافتن به اهداف خود برنامه ریزی دقیق تر و مطمئن تری را پیش بگیرند و با اطلاعات بیشتری وارد جلسه ی کنکور شوند اگاهی از این اطلاعات …

Read More »

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد بر اساس اینکه بررسی آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد در طی سال های گذشته کمک فراوانی به متقاضیان در زمینه برنامه ریزی میکرد ، امسال نیز داوطلبان میتوانند برای زمابندی و داشتن یک برنامه ی مناسب از اخرین رتبه قبولی اتاق …

Read More »

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه متقاصیانی که علاقه مند به تحصیل در رشته ی علوم تغذیه می باشند با مراجعه به آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه و مقایسه رتبه های کسب شده در طی سال های گذشته و وضعیت خود میتوانند به برنامه ریزی دقیق و مناسبی برسند . …

Read More »

آخرین رتبه قبولی رشته صنایع غذایی

آخرین رتبه قبولی رشته صنایع غذایی متقاضیانی که قصد تحصیلدر رشته ی صنایع غذایی را دارند برای دریافت نتیجه ی مورد نظر خود ملزم می باشند از آخرین رتبه قبولی رشته صنایع غذایی مطلع شوند و طبق رتبه های کسب شده ی متقاضیان در سال های گذشته برنامه ریزی داشته …

Read More »

آخرین رتبه قبولی رشته شیمی

آخرین رتبه قبولی رشته شیمی یکی دیگر از رشته های پر مخاطب در بین متقاضیان رشته ی شیمی است . بسیاری از افراد حتی علاقه مند می باشند در دانشگاه های فرهنگیان نیز در این رشته تحصیل کنند . متقاضیان که قصد تحصیل در این رشته را دارند ملزم می …

Read More »