خانه / دانشگاه آزاد / رتبه بندی دانشگاه های آزاد

رتبه بندی دانشگاه های آزاد

چه عواملی در رتبه بندی دانشگاه های آزاد نقش دارند ؟

طی چند سال اخیرا اکثر دانشگاه های ازاد رقابت تنگاتنگی برای جذب و پذیرش دانشجویان دارند ، معمولا از دانشگاه های ازاد به عنوان ارگان های دانش نام برده می شود که نقش موثر و کلیدی ای در بهبود دانش دارند ، نتایج دانشگاه های ازاد باید در بخش های متفاوت مورد ارزشیابی قرار گیرد . همانگونه که میدانید رتبه بندی یکی از مهم ترین ارزشیابی های نتایج است ، رقابت سخت و تنگاتنگی که بین دانشگاه برای موفقیت افراد وجود دارد نقش بسیاری در تعیین رشته دانشجویان را به وجود اورده است .
دانشگاه های ازاد طی چند سال اخیر به بهترین شکل خودش تبدیل شده به طوری که از این دانشگاه ها به عنوان بزرگترین ارگان های اموزشی یاد می شود ، دانشگاه های ازاد در سراسر کشور دارای واحد ها و بخش های مختلفی هستند طی هر سال رتبه بندی دانشگاه نیز مورد بررسی و ارزشیابی قرار میگیرد .

رتبه بندی دانشگاه های آزاد

معمولا دانشگاه ها بر اساس معیار های مختلفی مانند کیفیت دانشگاه ، هیت علمی ، امکانات موجود دسته بندی می شوند و همچنین ممکن است طی هرسال برای رتبه بندی یا ارتقای رتبه داشته باشند یا از رتبه آنها کاسته شود .

توجه نمودن به رتبه های دانشگاه ها یکی از معیار های موثر در انتخاب رشته می باشد که متقاضیان باید دقت فراوانی به آن داشته باشند ، در ادامه ی مطالب به توضیحات بیشتری در خصوص رتبه بندی دانشگاه ای ازاد خواهیم پرداخت و لیست رتبه بندی دانشگاه های ازاد را در اختیارتان قرار می دهیم .

کد رشته های دانشگاه آزاد

حذف و اضافه دانشگاه آزاد

جدول مربوط به رتبه بندی دانشگاه های آزاد به شرح زیر می باشد :

همانگونه که در قسمت های قبلی گفته شد رتبه بندی دانشگاه ها ازاد بر پایه ی ملاک و معیار های متفاوتی صورت میگیرید به گونه ای ممکن است کیفیت بعضی شاخص ها به مدرسین و اساتید و بورسیه ها و دانشجویان و متقاضیان مربوط شود .
در این قسمت به رتبه بندی دانشگاه های ازاد بر اساس موارد گفته شده اشاره خواهیم کرد .

رتبه بندی دانشگاه های آزاد
رتبه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش علوم تحقیقات تهران : یک
دانشگاه ازاد اسلامی بخش تهران مرکز : دو
دانشگاه ازاد اسلامی بخش تبریز : سه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش اهواز : چهار
دانشگاه ازاد اسلامی بخش قزوین : پنج
دانشگاه ازاد اسلامی بخش تهران جنوب : شش
دانشگاه ازاد اسلامی بخش اصفهان خوراسگان : هفت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش مشهد : هشت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش نجف اباد : نه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش کرج : ده
دانشگاه ازاد اسلامی بخش یزد : یازده
دانشگاه ازاد اسلامی بخش کرمان : دوازده
دانشگاه ازاد اسلامی بخش کرمانشاه : سیزده
دانشگاه ازاد اسلامی بخش اراک : چهارده
دانشگاه ازاد اسلامی بخش شیراز : پانزده

رتبه بندی دانشگاه های آزاد

دانشگاه ازاد اسلامی بخش تهران شمال : شانزده
دانشگاه ازاد اسلامی بخش رشت : هفده
دانشگاه ازاد اسلامی بخش مرودشت : هجده
دانشگاه ازاد اسلامی بخش بروجرد : نوزده
دانشگاه ازاد اسلامی بخش اردبیل : بیست
دانشگاه ازاد اسلامی بخش زهدان : بیست و یک
دانشگاه ازاد اسلامی بخش زنجان : بیست و دو
دانشگاه ازاد اسلامی بخش ساوه : بیست و سه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش همدان : بیست و چهار
دانشگاه ازاد اسلامی بخش دزفول : ببست و پنج
دانشگاه ازاد اسلامی بخش بوشهر : بیست و شش
دانشگاه ازاد اسلامی بخش سنندج : بیست و هفت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش ساری : بیست و هشت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش شوشتر : بیست و نه

رتبه های دانشگاه های آزاد

دانشگاه ازاد اسلامی بخش چالوس : سی
دانشگاه ازاد اسلامی بخش شهر ری یادگار امام : سی و یک
دانشگاه ازاد اسلامی بخش سمنان : سی و دو
دانشگاه ازاد اسلامی بخش آیت الله آملی : سی و سه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش قائمشهر : سی و چهار
دانشگاه ازاد اسلامی بخش میبد : سی و پنج
دانشگاه ازاد اسلامی بخش یاسوج : سی و شش
دانشگاه ازاد اسلامی بخش قوچان : سی و هفت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش ارومیه : سی و هشت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش نیشابور : سی و نه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش شاهرود : چهل
دانشگاه ازاد اسلامی بخش دامغان : چهل و یک
دانشگاه ازاد اسلامی بخش رود بندر عباس : چهل و دو
دانشگاه ازاد اسلامی بخش رود هن : چهل و سه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش ملایر : چهل و چهار
دانشگاه ازاد اسلامی بخش شهرکرد : چهل و پنج

دانشگاه ازاد اسلامی بخش علی اباد کتول : چهل و شش
دانشگاه ازاد اسلامی بخش گرگان : چهل و هفت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش ایلام : چهل و هشت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش ماهشهر : چهل و نه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش لاهیجان : پنجاه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش خرم آباد : پنجاه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش اسلامشهر : پنجاه و یک
دانشگاه ازاد اسلامی بخش بابل : پنجاه و دو
دانشگاه ازاد اسلامی بخش اهر : پنجاه و سه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش تهران غرب : پنجاه و چهار
دانشگاه ازاد اسلامی بخش سیرجان : پنجاه و پنج
دانشگاه ازاد اسلامی بخش شبتستر : پنجاه و شش
دانشگاه ازاد اسلامی بخش بیرجند : پنجاه و هفت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش مراغه : پنجاه و هشت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش نور : پنجاه و نه

رتبه های دانشگاه های آزاد

دانشگاه ازاد اسلامی بخش مهاباد : شصت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش تنکابن : شصت و یک
دانشگاه ازاد اسلامی بخش الکترونیکی : شصت و دو
دانشگاه ازاد اسلامی بخش گرمسار : شصت و سه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش قم : شصت و چهار
دانشگاه ازاد اسلامی بخش خمینی شهر : شصت و پنج
دانشگاه ازاد اسلامی بخش ورامین : شصت و شش
دانشگاه ازاد اسلامی بخش بناب : شصت و هفت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش سبزوار : شصت و هشت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش امیدیه : شصت و نه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش بجنورد : شصت و هشت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش ابهر : شصت و نه

دانشگاه ازاد اسلامی بخش شهر قدس : هفتاد
دانشگاه ازاد اسلامی بخش فیروزکوه : هفتاد و یک
دانشگاه ازاد اسلامی بخش میانه : هفتاد و دو
دانشگاه ازاد اسلامی بخش تاکستان : هفتاد و سه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش دماوند : هفتاد و چهار
دانشگاه ازاد اسلامی بخش کاشان : هفتاد و سه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش خمین : هفتاد و چهار
دانشگاه ازاد اسلامی بخش قشم : هفتاد و پنج
دانشگاه ازاد اسلامی بخش مرند : هفتاد و شش
دانشگاه ازاد اسلامی بخش تهران شرق : هفتاد و هفت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش استهبان : هفتاد و هشت
دانشگاه ازاد اسلامی بخش دهاقان : هفتاد و نه
دانشگاه ازاد اسلامی بخش رفسنجان : هشتاد
دانشگاه ازاد اسلامی بخش پردیس : هشتاد و یک
دانشگاه ازاد اسلامی بخش شهرضا : هشتاد و دو
دانشگاه ازاد اسلامی بخش کازرون : هشتاد و سه

رتبه بندی دانشگاه های آزاد

آیا دانشگاه های ازاد بدون کنکور نیز اقدام به جذب دانشجو میکنند ؟

بنابراین بعد از بررسی نمودن موارد گفته شده افراد باید نگاهی به انتخاب رشته دانشگاه مورد نظرشان داشته باشند ، نکته ای که تمامی متقاضیان باید در نظر داشته باشند این است که تمامی دانشگاه های ازاد به صورت بدون انجام ازمون و کنکور اقدام به جذب دانشجو میکنند پس دانشجویان ملزم می باشند به لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه های ازاد نیز توجه نمایند .

رتبه بندی دانشگاه های آزاد

اگر علاقه مند به انتخاب رشته پزشکی هستید میتوانید در این رشته ها در دانشگاه های پیرا پزشکی یا ازاد تحصیل کنید ، همچنین میتوانید از طریق کنکور نیز اقدام کنید و اگر مجاز شوید میتوانید برای انتخاب رشته ی خود فرم انتخاب رشته ی خود را تکمیل کنید .

اگر در این موارد دچار ابهام و یا سوالی هستید میتوانید از مشاورین فعال در این زمینه کمک بگیرید و از تجربیات آنها استفاده کنید .

اهمیت دادن به رتبه بندی دانشگاه های آزاد چه فایده ای دارد ؟

همانگونه که در قسمت های قبلی نیز گفته شد توجه نمودن به رتبه بندی نشان دهنده ی سطح کیفیتی و علمی دانشگاه ازاد با مرتجعه به قسمت های قبلی میتوانید درباره ی رتبه بندی دانشگاه های ازاد اطلاعاتی کسب کنید .

کدام یک دانشگاه آزاد شامل رتبه ی یک می باشد ؟

با توجه به رتبه بندی هایی که پیش تر در اختیارتان قرار دادیم ، دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات تهران رتبه یک را در بین تمامی دانشگاه های ازاد به خود اختصاص داده است .

در انتخاب رشته دانشگاه های باید آزاد باید به چه مواردی اشاره نمود  ؟

واحد های دانشگاه های ازاد به صورت متفاوت در تمامی شهر ها وجود دارند ، به همین علت برای اناخاب رشته در دانشگاه های ازاد باید به مواردی از جمله : مسافت ، میزان شهریه ، کیفیت دانشگاه مورد نظر و رتبه بندی آن دانشگاه توجه کرد لیست رتبه بندی دانشگاه های ازاد در متن مقاله وجود دارد .

 

تماس با واحد پاسخگویی صدای سنجش از طریق تلفن با شماره

02166837359-02166868571

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 1 شب

کاربر گرامی ،  در صورت شلوغی خطوط مجدد تماس برقرار نمایید .

 

بسته مشاوره تحصیلی

  • داوطلبان لطفا پس از خرید بسته مکالمه منتظر تماس کارشناسان صدای سنجش باشید
  • 0 هزار تومان

درباره‌ی sanjeshmoshavere

با توجه به گسترش پذیرش و گزینش دانشجویان و افزایش تعداد داوطلبان ورود به نظام آموزش عالی،مرکز مشاوره صدای سنجش تحصیلی در جهت راهنمایی و مشاوره و تربیت نیروی انسانی آینده بنیان گردیده است.

حتما ببینید

کارنامه سبز دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

کارنامه سبز دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

کارنامه سبز دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ حدود دو سال از هم نشینی با کرونا میگذره که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .