Tag Archives: ویزا تحصیلی روسیه

ویزای روسیه

ویزای روسیه

برای گرفتن ویزا ی کشورهای خارجی هیچ شرایط خاصی وجود ندارد. افرادی که می خواهند به کشور های اروپایی سفر کنند برای ویزا از طریق تور های گروهی اقدام می کنند و مدت اعتبار ویزای این سفر بستگی به زمان تورها دارد. هزینه ی ویزا همراه با تورهای گروهی می …

Read More »