Tag Archives: صدور مجدد گواهی موقت دیپلم

گواهی موقت دیپلم

گواهی موقت دیپلم

گواهی موقت دیپلم یکی از مدارک مهم برای ثبت نام در کنکور و دانشگاه داشتن گواهی موقت دیپلم است. اخذ این مدرک تا زمانی که گواهی اصلی دیپلم شما آماده شود بسیار مهم است چرا که این تا آن زمان تنها مدارکی است که نشان می دهد شما تحصیلات خود …

Read More »