Tag Archives: شرط معدل در دانشگاه علمی کاربردی

شرط معدل در دانشگاه علمی کاربردی

شرط معدل در دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی هر ساله در دو مقطع کاردانی و کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد. داوطلبان در صورت واجد شرایط بودن می توانند در زمان تعیین شده توسط با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام خود را انجام دهند.شرط معدل در دانشگاه علمی …

Read More »