Tag Archives: شرایط تحصیل در دو رشته دانشگاهی همزمان

شرایط تحصیل هم زمان دو رشته در دانشگاه

شرایط تحصیل هم زمان دو رشته در دانشگاه

با توجه به چیزی که اعلام شده است اگر دانشجویان شرایط خاصی را داشته باشند می توانند در دو رشته به طور هم زمان تحصیل کنند. تا به امروز بیشتر این شرایط مربوط به دانشگاه آزاد و پیام نور است و وزارت علوم برای دانشگاه های روزانه و شبانه قانونی …

Read More »