Tag Archives: رشته های متمرکز با شرایط خاص

نتایج رشته های متمرکز با شرایط خاص کنکور

نتایج رشته های متمرکز با شرایط خاص کنکور

در این مقاله سعی داریم در رابطه با اعلام نتایج رشته های متمرکز با شرایط خاص کنکور بپردازیم .بعضی از رشته های خاص که داوطلبان کنکور سراسری در آن پذیرفته می گردند،در دانشگاه های تربیت معلم ،دانشگاه شاهد و دانشگاه امنیت و اطلاعات ملی ارائه می گردد یا بعضی از …

Read More »