Tag Archives: ترمیم معدل کارشناسی دولتی

ترمیم معدل کارشناسی

ترمیم معدل کارشناسی

شرایط ترمیم معدل کارشناسی یکی از امتیازات ویژه‌ای که کلیه دانشگاه‌ها برای دانشجویان خود در نظر گرفته اند شرایط ترمیم معدل است، ترمیم معدل به این صورت است که کلیه دانشجویانی که در گذراندن واحدهای درسی خود دچار مشکل شده‌اند این توانایی را داشته باشند تا نسبت به ترمیم معدل …

Read More »