Tag Archives: انصراف از دانشگاه روزانه بدون محرومیت

انصراف از دانشگاه دولتی

انصراف از دانشگاه دولتی انصراف از دانشگاه دولتی :بعضی از دانشجوها بعد از این که به دانشگاه وارد شدند به این نتیجه می رسند که از رشته تحصیلی شان و وضعیت دانشگاه خود راضی نیستند و تصمیم می گیرند که رشته یا دانشگاه خود را عوض کنند.بعضی از دانشجو ها …

Read More »