Tag Archives: اتخاب رشته

انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته کارشناسی ارشد

همانطور که در سال های گذشته داوطلبان کارشناسی ارشد بر اساس مجاز شدن اقدام برای انتخاب رشته می کردند ،امسال هم انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 در شهریور ماه برگزار می گردد.همه داوطلبینی که در کنکور کارشناسی ارشد ثبت نام نموده اند می بایست کارت امتحانی خود را دریافت نموده …

Read More »