Tag Archives: کسری خدمت

شرایط کسری خدمت سربازی

شرایط کسری خدمت سربازی

آیا افراد میتوانند از شرایط کسری خدمت سربازی بهره مند شوند ؟ سربازان در چه زمانی این امکان را دارند تا برای کسری خدمت سربازی خود اقدام کنند ؟ خدمت سربازی یکی از وظایف مهم و دغدغه افرادی است که ملزم هستند به خدمت سربازی فرا خوانده شوند ، زمان …

Read More »