Tag Archives: کسری خدمت ایثارگران

کسری خدمت ایثارگری

کسری خدمت ایثارگری

کسری خدمت ایثارگری در بسیاری از کشور ها مانند ایران اقایان زمانی که یه سن هجده سال تمام برسند مشمول خدمت سربازی هستند . اما در برخی دیگر از کشور ها مانند کوبا و میانمار انجام خدمت سربازی برای خانم ها نیر امری اجباری است به گونه ای که در …

Read More »