Tag Archives: ویرایش انتخاب رشته دانشگاه آزاد بدون کنکور

ویرایش انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1402

ویرایش انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1401

ویرایش انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1402 از آنجایی که پذیرش دانشجویان رد دانشگاه آزاد بر اساس اولویت های درج شده در فرم انتخاب رشته صورت خواهد پذیرفت، انتخاب رشته دانشگاه آزاد نیاز به دقت بسیاری در جهت درج کد رشته های مورد نظر دارد، چرا که اگر به هر دلیلی …

Read More »