Tag Archives: میزان سهمیه بهزیستی در کنکور

سهمیه معلولین در کنکور ۱۴۰۱

سهمیه معلولین در کنکور ۱۴۰۱

سهمیه معلولین در کنکور سهمیه معلولین یکی از سهمیه ها در کنکور ۱۴۰۱ می باشد که در انتخاب رشته تاثیر بسزایی می گذارد. داوطلبانی که شرایط استفاده از سهمیه معلولین را دارند پس از تشکیل پرونده در سازمان بهزیستی و تایید شدن مدارک پزشکی آنها از جانب سازمان بهزیستی، امتیازهایی …

Read More »