Tag Archives: میزان سهمیه بهزیستی در کنکور

سهمیه معلولین در کنکور 1403

سهمیه معلولین در کنکور ۱۴۰۱

سهمیه معلولین در کنکور سهمیه معلولین یکی از سهمیه ها در کنکور 1403 می باشد که در انتخاب رشته تاثیر بسزایی می گذارد. داوطلبانی که شرایط استفاده از سهمیه معلولین را دارند پس از تشکیل پرونده در سازمان بهزیستی و تایید شدن مدارک پزشکی آنها از جانب سازمان بهزیستی، امتیازهایی …

Read More »