Tag Archives: روانشناسی استثنایی

رشته روانشناسی

رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی رشته روانشناسي  با پيشرفت علم ،‌ رشته روانشناسی به بررسی و مطالعه رفتار موجودات می پردازد و  نيز روانشناسان فرآيندهاي ذهني موجودات را مطالعه مي‌كنند و اين كار را به روشی  عيني و علمي انجام مي‌دهند.متأسفانه‌ هنوز در كشور ما بسياري‌ از مردم‌، با علم روانشناسي‌ آشنایی …

Read More »