Tag Archives: تاییدیه تحصیلی

گرفتن تاییدیه تحصیلی اینترنتی

گرفتن تاییدیه تحصیلی اینترنتی-

مهمترین مدرک برای نام نویسی دانشگاه مربوطه گرفتن تاییدیه تحصیلی اینترنتی است.پس از اعلام شدن نتایج پایانی کنکور و یا دانشگاه هایی که بدون کنکور اقدام به پذرش دانشجو میکنند ،تمامی افراد ملزم هستند که در دانشگاهی که توانسته اند قبول شوند نام نویسی کنند ، در این راستا متقاضیان …

Read More »