انتخاب رشته دکتری

دکتری بدون کنکور رشته روانشناسی

دکتری بدون کنکور رشته روانشناسی

  ورود پیدا کردن به یک دانشگاه مطرح و ایده آل بدون کنکور از جذاب ترین رویاهای هر فردی در دنیا به حساب می آید. برخی از افراد این سبک قبولی را غیر ممکن و از واقعیت به دور می بینند. ولی تنها لازم است به ان ایمان داشته باشید …

Read More »

زمان انتخاب رشته دکتری سراسری

زمان انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری گروهی از متقاضیان که قصد شرکت در آزمون دکتری را دارند باتوجه به مجاز بودن یا نبودنشان میتدانند در زمان های مشخص شده توسط سازمام سنجش برای تکمیل نمودن فرم های انتخاب رشته ی خود اقدام نمایند که باید به سامانه ی سازمام سنجش …

Read More »