انتخاب رشته دکتری

دفترچه انتخاب رشته دکتری 1403

دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402

دفترچه انتخاب رشته دکتری 1403 با وجود این که کنکور موضوع مهمی است و باید به آن بسیار توجه شود موضوع مهم تر و در واقع قبولی قطعی افراد پس از این آزمون مهم مشخص خواهد شد. بعد از این که نتایج اولیه مشخص شوند دفترچه انتخاب رشته دکتری 1403 …

Read More »

دکتری بدون کنکور رشته روانشناسی

دکتری بدون کنکور رشته روانشناسی

  ورود پیدا کردن به یک دانشگاه مطرح و ایده آل بدون کنکور از جذاب ترین رویاهای هر فردی در دنیا به حساب می آید. برخی از افراد این سبک قبولی را غیر ممکن و از واقعیت به دور می بینند. ولی تنها لازم است به ان ایمان داشته باشید …

Read More »

زمان انتخاب رشته دکتری سراسری

زمان انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری گروهی از متقاضیان که قصد شرکت در آزمون دکتری را دارند باتوجه به مجاز بودن یا نبودنشان میتدانند در زمان های مشخص شده توسط سازمام سنجش برای تکمیل نمودن فرم های انتخاب رشته ی خود اقدام نمایند که باید به سامانه ی سازمام سنجش …

Read More »