اخبار تحصیلی

احکام رتبه بندی معلمان ۱۴۰۳

احکام رتبه بندی معلمان ۱۴۰۳

احکام رتبه بندی معلمان ۱۴۰۳ ارزشیابی احکام رتبه بندی معلمان ۱۴۰۳چه تاثیری بر حقوق دارد؟ به گزارش کارگزار فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری، مقرر شد حقوق معلمان با سنجش محاسبه و پرداخت شود.صندوق بازنشستگی کشوری در سه ماه مذکور 6 میلیون و 645 هزار تومان به حساب مشمولان …

Read More »